HELSENORGE

Korte ventetider for psykisk syke

Hvis du er psykisk syk og bor i Telemark, kan du få rask hjelp. Ventetidene i Telemark ligger godt under landsgjennomsnittet. – Jeg er stolt av at vi har oppnådd så gode resultater, sier avdelingsleder Anne Kjendalen.

​Kjendalen mener at kort ventetid er spesielt viktig for at barn og unge skal være motivert for behandling. – For dem er seks måneder en evighet, sier avdelingsleder Anne Kjendalen.

I oktober var gjennomsnittlig ventetid for barn og unge 32 dager. Dette er tiden fra sykehuset mottar henvisningen til pasienten får komme til sin første time.
Ventetidene i Telemark er kortest i Helse Sør-Øst og blant de beste i landet. Blant sykehusene i Helse Sør-Øst er gjennomsnittlig ventetid 47 dager.
– Vi har som mål å få pasientene raskt inn til utredning og behandling. Flere av poliklinikkene har økt fra én til to inntaksmøter i uka, og behandlerne har satt av mer tid til å ta imot nye pasienter, sier Kjendalen. I tillegg jobber avdelingen med å ansette nye behandlere raskt når det er ledige stillinger.
I Telemark er ventetidene for psykisk helsehjelp for voksne også korte. I slutten av september var ventetiden under 30 dager.
– For voksne ligger vi under kravet fra helseministeren på 40 dager. Vi ligger også under sykehusets eget krav på 30 dager, sier klinikksjef Lars Ødegård. Han forteller at dette skyldes systematisk arbeid over to år og stor innsats blant terapeuter og andre.