Helsenorge

Kreftpoliklinikken åpner igjen

Kreftpoliklinikken ved Sykehuset Telemark åpner igjen onsdag. All kreftbehandling ved sykehuset går som planlagt.

Kreftpoliklinikken holdt stengt mandag og tirsdag etter at det ble påvist koronasmitte hos en ansatt i helgen.

Ansatte og pasienter som hadde vært i kontakt med den smittede ble varslet og satt i karantene, og kreftpoliklinikken med tilhørende lokaler ble vasket.

Alle pasienter blir ringt opp i forkant for å avklare smitterisiko før ny time blir satt opp. Pasienter og pårørende har vist stor forståelse for situasjonen.

Samtlige pakkeforløp for kreft går som planlagt, og sykehuset samarbeider tett med de andre sykehusene i regionen om kreftbehandling.