HELSENORGE

Kurs for kvinner etter seksuelle overgrep

Sykehuset Telemark har nå et tilbud til kvinner som har vært utsatt for seksuelle overgrep.

To terapeuter har utviklet et nytt kurs for kvinner som har opplevd seksualisert vold. 30 kvinner har gitt positiv tilbakemelding på det nye kurset.
 Beate Alstad og Malin Wästlund tilbyr nytt kurs. Foto:  Martin Torstveit, NRK

​Målet med kurset er at kvinner som har vært utsatt for seksuelle overgrep, skal klare å ta tilbake seksualiteten sin.

– Når du har vært utsatt for et overgrep trur du på en måte at du er «ødelagt». På kurset lærer du at du ikke er det, og at du kan ta tilbake seksualiteten din. Nå kjenner jeg at jeg er på god vei til å klare det. Dette kurset har hjulpet meg kjempe-mye. Derfor håper jeg flere kan få dette tilbudet,
Det sier Anita Kristine Lindeboom, en av de 30-talls deltakerne som har tatt kurset på Notodden.

Spesialist i sexologisk rådgivning (NACS) Beate Alstad og traumeterapeut Malin Wästlund som arbeider ved DPS Øvre Telemark har fått mye positiv respons på det nye kurset for kvinner som har opplevd seksualisert vold. Beate Alstad startet på DPS øvre Telemark som første sexolog ved Sykehuset Telemark for to år siden. Da oppdaget hun at mange av pasientene hadde vært utsatt for seksuelle overgrep.
Den samme erfaringen hadde Malin Wästlund som har spesialisert seg på behandling av pasienter med traumer. Basert på sin kompetanse innenfor sexologi og traumer utviklet de et eget kurs for å hjelpe denne gruppa. En viktig erfaring de gjorde, var at mange av pasientene deres hadde gått lenge i terapi, uten å få noen spørsmål om det seksuelle.

Hvert kurs har plass til ti deltakere. De deltar på 12 gruppesamtaler ved DPS Notodden. Her lærer de mer om kvinnelig seksualitet, seksuell helse, og seksualitetens historie. De lærer om senskader etter seksuell vold og traumatisering, hvordan seksuell vold påvirker nervesystemet. De tegner forholdet til egen kropp.  Og de tar opp negative følelser som skam, skyld, parforhold og par-seksualitet, pluss en rekke andre temaer.
På kurset lærer de også å ta vare på seg selv, bytte fokus, og ikke minst samle på gode øyeblikk.  –Vi tar også for oss håpets betydning for å komme videre med egen seksualitet, eventuelt par-seksualitet. sier Beate Alstad. Hun er overveldet over den positive tilbakemeldingen fra deltakerne. De kommer fra hele Telemark, og Vestfold.  Alstad gleder seg over at så mange kolleger fra andre helseforetak over hele landet er nysgjerrige på kurset de har laget.  Nå søker de to om penger for å utarbeide en modulbasert lærebok slik at metoden kan hjelpe flere.  
En evaluering av kurset ga svært mange positive tilbakemeldinger.  Flere sier at det har bidratt til å normalisere seksualiteten og ikke minst fjerne skyld og skam. De sier at de oftere tar initiativ til seksuelt samkvem og forteller om et bredere seksuelt repertoar som begge to har glede av. De lærer også kvinnene til å finne ut av hva de liker eller misliker seksuelt. Kurset bidrar også til at de får redusert skam, skyld og ansvar for overgriperens handlinger. Malin Wästlund merket seg at mange av deltakerne hadde gått lenge i terapi- og ble positivt overrasket over at pasientene også ble allment bedre. –  Mange oppga at de var blitt bedre på flere områder. De ble bedre til å sette egne grenser og si fra om hva de hadde behov for.