Langt færre løftebrudd

Ortopedisk poliklinikk har redusert antall løftebrudd med 85 prosent siden nyttår. Ved årsskiftet var det registrert 431 løftebrudd. Denne uka var tallet 66. – Det er mange som har gjort en kjempejobb for å få dette til, sier seksjonsleder Hilde Apold.

Ortopedisk poliklinikk har jobbet systematisk og grundig med en rekke tiltak de siste månedene for blant annet å redusere ventelister, fristbrudd og løftebrudd. Seksjonen har vært pilot i utviklingsprosjektet ved sykehuset, og den har blant annet fått støtte fra EY.

– Dette er et prosjekt som store deler av seksjonen har jobbet sammen om. Det er mange som har kommet med innspill og som har sett muligheter, sier Hilde Apold.

Poliklinikken har blant annet innført et kort daglig statusmøte, og et eget inntaksmøte én gang i uka. På dette møtet spille helsesekretærene en viktig rolle. – Jeg opplever at legene og sekretærene samarbeider mye bedre, og dette letter hverdagen til begge yrkesgruppene, sier Apold.

Hun forteller at LIS1 har fått to faste dager med poliklinikk i uka. Det gir dem mer kompetanse og fører til at sykehuset oppfyller læringsmålene deres. – LIS1 var en uutnyttet ressurs hos oss, og ved å bruke dem mer aktivt, kan vi bruk LIS3 til flere vurderinger og nyhenviste, sier Apold. Hun sier at fysioterapeutene også har overtatt flere typer kontroller.

Ortopedisk poliklinikk kommer til å gjøre flere tiltak i tiden som kommer, blant annet ved at enkelte av sekretærene skal skjermes for telefoner, og ved at flere pasienter får time når de reiser fra poliklinikken. I tillegg skal det jobbes med forbedringer i samarbeid med radiologi og fastleger.

– Utviklingsarbeidet har gitt ny energi til seksjonen. Noen av tiltakene er spesifikke for ortopedisk poliklinikk, men jeg vil tro at mye er overførbart til andre seksjoner ved sykehuset, sier Apold.