HELSENORGE

Legevakter trener med sykehuset

De siste dagene har ansatte ved tre kommunale legevakter trent på akutte situasjoner ved Sykehuset Telemark. Det er første gang dette gjøres i Norge, og erfaringene er svært gode.

Legervakter trener med Sykehuset Telemark

Det var legevaktene i Porsgrunn, Notodden og Seljord som trente på simuleringssenteret ved Sykehuset Telemark. I tre dager øvde de på hendelser som kan oppstå på en kommunal legevakt, og de brukte god tid til å evaluere måten de håndterte de ulike situasjonene.

 
– Dette var svært lærerikt, og det er fint å få trene på ting som oppstår på en legevakt, sier leder for legevakta på Notodden, Ingrid Smeland. Hun mener det er viktig at ansatte i kommunene også har arenaer hvor de kan øve.

– Legevaktene spiller en viktig rolle i akuttkjeden, og vi har et stort ansvar, sier Smeland. Hun mener at treningen på sykehuset bidrar til bedre forståelse for legevaktenes oppgaver.
– Vi må håndtere mange av de samme hendelsene som sykehuset, men på et annet stadium, og nettopp derfor er det så viktig å samarbeide, sier Smeland.

Leder for simuleringssenteret, Stig Frydenlund, synes det er veldig bra at legevaktene kan samarbeide med sykehuset på denne måten. – Dette styrker samarbeidet mellom de ansatte i kommunene og de ansatte på sykehuset, og det fører til en bedre akuttkjede. Til sjuende og sist bidrar dette til større trygghet for innbyggerne i Telemark, sier Frydenlund.