HELSENORGE

Lær deg dette nummeret

116 117 er nummeret du bør huske dersom du blir akutt syk eller skader deg i sommer. Uansett hvor du befinner deg i landet, kommer du til den lokale legevakta hvis du ringer dette nummeret.

Om sommeren kommer det ekstra mange feriegjester til Telemark, og det fører ofte til stor aktivitet på legevaktene i fylket og på akuttmottaket ved sykehuset.

Det er mange som er usikre på hvor de skal henvende seg når de blir akutt syke og ikke har fastlegen sin i nærheten. Men da holder det å kunne 116 117.

– Når du ringer dette nummeret kommer du automatisk til den nærmeste legevakta, og der får du snakke med en sykepleier som kan gi råd og veiledning og vurdere eventuell videre oppfølging, sier seksjonsleder ved akuttmottaket ved Sykehuset Telemark, Nina Ruud.

Hun sier at det er mange som oppsøker akuttmottaket ved sykehuset når de blir syke, men det skal de ikke gjøre.  – Det er legevakta folk skal kontakte hvis det ikke står om liv og død, sier Ruud. Hun forteller at det kan bli lange ventetider, dårligere behandling og mye frustrasjon i akuttmottaket når det kommer mange pasienter som ikke skal være der.

– Legevaktene er flinke til å vurdere akutt sykdom, og det er derfor vi har legevaktene, sier Ruud.

Dersom det står om liv, er det selvsagt 113 som gjelder.