Lettere å følge opp barns kontakt med sykehus i Helse Sør-Øst

Foreldre til barn under 12 år kan nå bruke tjenester på helsenorge.no på barnas vegne.  Løsningen ble innført i Helse Sør-Øst 1. juni 2022.

Publisert 03.06.2022
Sist oppdatert 11.01.2023
Aina Nybakke, brukerutvalget HSØ
FOTO: Helse Sør-Øst. Aina Nybakke, brukerutvalget HSØ

Det betyr at foreldre som har en bruker på helsenorge.no kan få barnas innkallingsbrev digitalt, og de kan gi beskjed til sykehuset via helsenorge.no hvis timen ikke passer.  De kan også lese deler av barnets journal, ha digital dial​og med sykehuset om enkelttimer og sende inn skjema.  

Målet er å gjøre det lettere for foreldre å følge opp behandlingen barna får på sykehus. Vi ønsker å gjøre det enklere for dem å ha kontakt med oss.

Nyttig for foreldre

Aina Nybakke leder brukerutvalget i regionen og mener tjenesten vil være nyttig for mange foreldre: 

 Alle verktøy som letter hverdagen på en god måte er alltid ønsket, sett fra et brukerståsted, sier hun. Mange vil nok oppleve det som nyttig å lett kunne finne igjen nødvendig informasjon på Helsenorge, fremfor å lete frem mottatte brev.

Det er journaldokumenter opprettet på sykehuset etter 1. april 2022 som blir tilgjengelig for foreldre. De kan også se logg over hvem som har arbeidet i barnets journal fra samme dato. 

Jeg vil tro dette kan lette byrden for foreldre som har syke barn med mange avtaler til konsultasjoner og behandlinger. Det er en bekymring mindre når man kan ha alt samlet på ett sted, og fint å kunne sjekke journal i etterkant når det er mye informasjon å ha oversikt over, sier Nybakke. 

Vil man se dokumenter som er eldre, eller den fullstendige journalen, kan du be om det via helsenorge.no eller ved å kontakte sykehuset skriftlig. 

 Les mer på helsenorge.no​