Helsenorge

Liten smitterisiko på sykehuset

Noen pasienter og pårørende blir engstelige når de ser ansatte uten munnbind, hansker og annet smittevernutstyr. – De trenger ikke å være urolige. Det er ikke meningen at alle skal bruke slikt utstyr, sier sykehusdirektør Tom Helge Rønning.

Det er mye bekymring rundt koronavirus og smitterisiko, og det er mange som lurer på hvorfor noen ansatte ikke kler seg i smittevernutstyr. Noen henvender seg også til mediene fordi de mener at sykehusene slurver.

På sykehuset har vi et klart skille mellom behandling av ikke-smittede og de pasientene som er smittet eller kan være smittet. – Vi er veldig tydelige på hva som skal gjøres hvor, og dette er noe av grunnen til at vi har lagt om mye av driften vår, sier Rønning.

Pasienter som ikke har mistenkt smitte, vil som regel bli behandlet av helsepersonell på vanlig måte. For veldig mange behandlinger er det ikke normalt å bruke munnbind eller annet smittevernutstyr.

– Sykehuset er opptatt av at ansatte ikke skal være smittet, og vi har klare retningslinjer for når ansatte skal holde seg hjemme. Vi har innført mange tiltak for å hindre spredning av smitte, og derfor er det trygt å være på sykehuset for alle som har behov, mener Rønning.

Han forteller at det ikke er noen god idé å be alle ansatte om å bruke munnbind og annet utstyr. Helsemyndigheten er også klare på hvem som skal bruke beskyttelsesutstyr, og når slikt utstyr skal brukes.

Ansatte skal ikke bruke ekstra utstyr når det ikke er smitterisiko. – Det ville også være usolidarisk overfor de avdelingene og sykehusene som har behov for dette, sier Rønning.

Han tror dessuten at mange pasienter ville blitt urolige hvis de hadde blitt møtt av helsepersonell med masse beskyttelsesutstyr. – Selv om vi er i en veldig spesiell situasjon, er det viktig at vi lar det normale være normalt når det er forsvarlig, sier Rønning.