HELSENORGE

Må avlyse operasjoner fordi pasienten ikke har fastet

Hittil i år har Sykehuset Telemark avlyst 18 operasjoner fordi pasienten ikke har fastet riktig. – Dette er først fremst uheldig for pasienten, men det fører også til at vi ikke får brukt ressursene våre godt nok, sier klinikksjef Kjetil Christensen.

På operasjonsdagen er det veldig viktig at pasienter møter fastende. Det betyr de ikke kan spise, drikke og bruke tobakk i timene før operasjonen.

Riktig fasting

  • Siste 6 timer før oppmøte må du ikke innta fast føde eller drikke annet enn vann, kaffe og te (uten melk), saft og fruktjuice uten fruktkjøtt
  • Siste 2 timer før oppmøte må du ikke drikke noen ting
  • Siste 2 timer før oppmøte må du ikke bruker tyggegummi, drops eller tobakk
 

Pasientene blir informert om dette i innkallingsbrevet, men sykehuset opplever noen ganger at pasientene ikke har forberedt seg riktig. 

– Da hender det at vi må stryke operasjonen, og det er en stor belastning for den som har forberedt seg til en operasjon i lang tid, sier Christensen.

I tillegg fører det til at operasjonsteamet ikke får gjort jobben sin. – Når vi opplever dette, skulle vi gjerne brukt ressursene på andre pasienter, sier klinikksjefen. Han forteller at det alltid er pasienter som venter på operasjon, og som gjerne ville ha benyttet seg av operasjonsteamet.
– Derfor føles det meningsløst når vi må avlyse operasjoner, sier Christensen.

Sykehuset oppfordrer pasienter til å være nøye med fastingen før operasjon, og sykehuset kommer til å bli enda tydeligere i informasjonen til pasienter som skal forberede seg til et inngrep.

Hensikten med å faste er å forhindre at mat eller væske eventuelt kastes opp og kommer over i lungene under operasjonen. Når det gjelder røyk, snus, brus, pastiller og tyggegummi, må dette unngås fordi det gir økt produksjon av magesyre.