Må ta barnas smerte mer på alvor

Barn i sykehus opplever ofte smerter og har behov for smertelindring. – Smerter blir undervurdert, og det er ofte vanskelig å vurdere barn som ikke snakker, sier Randi Dovland Andersen ved Sykehuset Telemark. Hun er sykepleier og har nettopp tatt en doktorgrad om barn og smertevurdering.

 

Det finnes ulike skjemaer som blir anbefalt når helsepersonell skal vurdere smerter hos små barn, men Dovland Andersen mener det er en del svakheter ved denne formen for vurdering.
– Slike skjemaer inneholder bare generelle tegn på smerter og tar ikke hensyn til individuelle tegn, sier Dovland Andersen. Hun mener det er usikkert hvor gode disse skjemaene er til å måle smerter, blant annet om de kan skille mellom smerter og andre årsaker til stress som engstelse og redsel.

Dovland Andersen er opptatt av å trekke med foreldrene i vurderingen, fordi det som regel er foreldrene som kjenner barnet best.
– Små barns smerter blir sannsynligvis bedre vurdert, og ikke minst behandlet, dersom helsepersonell har en helhetlig tilnærming og en individuelt tilpasset vurdering, sier Dovland Andersen.
– Skjemaene kan derfor ikke brukes isolert, men kan være et godt hjelpemiddel i en sammensatt vurdering av smerter utført av kvalifisert helsepersonell, påpeker den ferske doktoren i sin avhandling.

Randi Dovland Andersen er sykepleier med mastergrad i klinisk medisinsk vitenskap og jobber som rådgiver i Barne- og ungdomsklinikken ved Sykehuset Telemark i Skien. Hun har tidligere jobbet som sykepleier ved nyfødt intensiv.

Dovland Andersen var med å danne Norsk Barnesmerteforening i 2004 og var leder for foreningen i årene 2005-2008. Hun har bidratt i nordiske og europeiske forskningsprosjekter om smerter hos nyfødte og små barn og er tilknyttet det nordiske forskningsnettverket Pain in Early Life (PEARL) og det kanadisk-baserte barnesmertenettverket Pain in Child Health (PICH).

5. juni forsvarte hun sin doktorgrad ved Karolinska Institutet i Stockholm. Doktorgradsprosjektet omhandler aspekter ved smertevurdering av barn opptil tre år.

Etter avlagt doktorgrad planlegger hun å fortsette med forskning innen barnesmertefeltet. Et større prosjekt om smerter hos barn med cerebral parese (CP) er under planlegging i samarbeid med Barne- og ungdomsklinikken ved sykehuset, CP-foreningen, Skien og Porsgrunn kommuner, samt nasjonale og internasjonale samarbeidspartnere.