HELSENORGE

Mange får hjelp mot selvskading

De ti siste årene har Sykehuset Telemark behandlet mange ungdommer som sliter med selvskading og selvmordstanker. – De aller fleste stopper med selvskading etter behandling, og de får et mye bedre liv, sier psykiatrisk sykepleier Poul Jensen.

De fleste som får behandling for selvskading er jenter i alderen 14 til 16 år, men det er også noen gutter som har behov for hjelp. Sykehuset benytter seg av en metode som kalles dialektisk atferdsterapi (DBT), og erfaringene er gode.

– Vi klarer ikke å hjelpe alle, men de som gjennomfører behandlingen får gjennomgående et mye bedre liv, sier Poul Jensen. Han har 43 års erfaring som terapeut, og han synes det er fint å se at det kommer nye terapiformer som gir langt bedre resultater enn tidligere.

Behandlingen går over 20 uker, og etter endt behandling er det mange som ikke har behov for å skade seg lenger, tankene om ikke å ville leve blir borte, og de store humørsvingningene blir redusert.
– De får ofte også et bedre forhold til sine foreldre og venner, og mange opplever at de gjør det bedre på skolen, sier Jensen.

Behandlingen innebærer at grupper på fire til seks ungdommer deltar sammen med sine foreldre. Behandlingen består av en kombinasjon av individuell terapi og gruppeundervisning. Foreldre og pårørende må være med på gruppeundervisningen. For ungdommene innebærer dette at de må møte to ganger per uke i 20 uker, og foresatte må møte én gang per uke.

– Dette er ikke en terapeutisk quick-fix, og metoden krever mye egeninnsats av både pasienter og pårørende, sier Jensen. Han forteller at mange ungdommer strever med å takle følelser, noe som kan føre til humørsvingninger, tankekaos og søvnløshet. Noen forsøker å løse dette med å skade seg selv på ulikt vis – uten at dette innebærer at de ønsker å dø. Den fysiske smerten tar kortvarig bort noe av den psykiske smerten.

– Det positive med denne behandlingen er at den ofte fører til et bedre liv for pasientene, sier Poul Jensen.