Helsenorge

Mange får pustevansker

Mellom 15 og 20 prosent av befolkningen opplever luftveisplager når de bor og beveger mye i områder med moderat trafikk. – Det er overraskende at luftveissymptomene er så tydelige utenfor de største byene, sier forskningsleder Anne Kristin Møller Fell.

Tallene er hentet fra Telemarkstudien, og de er nylig publisert i det internasjonale tidsskriftet PLOS One.

Resultatene viser blant annet at det er en sammenheng mellom plasseringen av soveromsvinduet og opplevde luftveisplager, og at de som beveger seg mer enn to timer i trafikken rapporterer om større pusteproblemer enn de som ikke gjør det.

– Vi ser at det er en del som har plager med pusten om natta, og de rapporterer om piping, tungpust og hoste, sier Anne Kristin Møller Fell. Hun forteller at dette er kjente plager i befolkningen som bor i sterkt forurensede områder, men at det er overraskende og nytt at dette også gjelder en stor del av befolkningen som bor og beveger seg i områder med moderat trafikk og forurensning.

Møller Fell tror at innbyggere i moderat forurensede områder vil bli mer bevisste på luftkvaliteten, og at det vil bli utviklet overvåkingssystemer som gjør det enklere for befolkningen å følge med. – På sykehuset skal vi behandle de som blir syke, men det er viktig at folk er bevisste på hva de utsetter seg for, sier Møller Fell.

Telemarkstudien er den største i sitt slag i Norge, og det er den første helseundersøkelsen som kartlegger luftveissykdom og påvirkning over tid blant voksne i Telemark. Studien har allerede bidratt til å finne årsaker til luftveisproblemer og astma i befolkningen, og flere av resultatene har skapt internasjonal oppmerksomhet.