Mange kvinner får nytt bryst med én gang

Seks av ti kvinner som blir operert for brystkreft i Telemark, får nytt bryst under samme operasjon. Sykehuset Telemark ligger på topp i landet med dette tilbudet. 

Rekonstruksjon bryst

– Dette får vi til på grunn av et godt samarbeid mellom fagområdene endo-mamma og plastikkirurgi, sier avdelingsleder Torhild Fredheim Nilsen.

Hun forteller at det blir planlagt godt før kvinner blir operert for brystkreft ved Sykehuset Telemark. Først tar kirurgene fra endo–mamma ansvar for å fjerne det som må tas vekk i det kreftrammede brystet. Deretter tar plastikkirurgene over og rekonstruerer det nye brystet. På den måten unngår mange kvinner en belastende ventetid på operasjon nummer to.

– Vi har samarbeidet godt om disse pasientene i flere år, sier Tormod Westvik, som er leder ved seksjon for plastikkirurgi. Både han og seksjonsoverlege for endo-mamma, Dirk Sina, synes det var flott at helseminister Bent Høie trakk fram sykehuset da tallene fra de nasjonale kvalitetsregistrene ble presentert denne uka.

– Det er positivt at det kommer fram at vi er best i landet på dette, og det har vi fått til på grunn av det gode samarbeidet, understreker Dirk Sina.

– Det har lenge vært et mål for oss å kunne tilby kvinner i Telemark dette. Noe av bakgrunnen for resultatene vi har oppnådd, er at vi har ukentlige fellesmøter med kirurger fra to fagmiljøer, sier Tormod Westvik.