HELSENORGE

Mange med astma får ikke nødvendig behandling

Én av tre telemarkinger har alvorlig astma som de ikke får behandling for. Flere bør ta en lungeundersøkelse for å forebygge sykdommen, viser en studie som er gjennomført ved Sykehuset Telemark.

– Det er viktig å fange opp personer som har fått påvist astma av lege, men som ikke får den behandlingen de trenger. Det sier forskningssykepleier ved Sykehuset Telemark, Gølin Finckenhagen Gundersen. Sammen med overlege Regine Abrahamsen og flere ved Avdeling for arbeidsmedisin står hun bak en studie som nylig ble publisert i det internasjonale tidsskriftet PLOS One.

Forskerne undersøkte risikofaktorer hos 326 telemarkinger med astma. En tredel av disse oppga at de hadde dårlig kontrollert astma. Det gjaldt blant annet personer med astma som var utsatt for damp, gass, støv eller røyk på jobb. I tillegg var overvektige personer, kvinner og tidligere og nåværende røykere, blant risikogruppene.

Tretten prosent av pasientene tok ikke astmamedisin. Halvparten av den samme gruppen hadde heller ikke vært undersøkt av lungelege, og det var få som hadde tatt lungeundersøkelsen spirometri.

Forskerne håper at resultatene skal nå ut til leger som behandler astmapasienter og til pasienter som ikke bruker astmamedisinen sin.
 – Vi trenger ytterligere undersøkelser for å være sikre på årsakssammenhengen. Men vår studie gir likevel så klare svar at vi ser at det vil være viktig å tilby disse pasientene spirometriundersøkelser hos lege og oppfølging fra en lungelege der det er nødvendig, sier Gølin Finckenhagen Gundersen. Hun sier at riktig behandling er svært viktig for å unngå at sykdommen forverrer seg.