Helsenorge

Mange på sykehuset får opplæring

De siste ukene er det mange ansatte som har gjennomført opplæring og tatt e-læringskurs. Sykehuset ruster seg til å kunne behandle langt flere covid-19-pasienter framover, og da er det avgjørende at vi har nok helsepersonell med rett kompetanse.

Sykehuset er godt i gang med opplæring både for leger, sykepleiere og hjelpepleiere for å forberede dem til å kunne jobbe på intensivavdelingen.

Mye av opplæringen har foregått på simuleringssenteret under ledelse av fagutviklingssykepleiere fra intensivavdelingen og simuleringssenteret. Mange av deltagerne er allerede i arbeid ved intensivavdelingen.

Det er også gjennomført opplæring for andre grupper som trenger praktisk trening i bruk av smittevernutstyr. Treningene vil bli filmet slik at disse kan brukes overfor andre grupper og til repetisjon senere.

De to siste ukene har 635 ansatte tatt hele kurspakken i smittevern på Læringsportalen. Flere enn 1000 ansatte holder på med kursene.


HR-direktør Mai Torill Hoel er imponert over positiviteten, fleksibiliteten og læringsviljen som er vist de siste ukene.
– Det er flott å se hvor mange som står på og forbereder seg, og at alle tar ansvar for egen kompetanseutvikling, sier Hoel.