Helsenorge

Mange smittet av flått

Hittil i år har 12 pasienter vært innlagt ved Sykehuset Telemark på grunn av sykdom forårsaket av TBE-viruset. Dette viruset blir overført fra skogflått. De to siste årene har det vært en klar økning i antall smittede i Telemark og Vestfold.

– Risikoen for å bli smittet og alvorlig syk er svært liten. Samtidig er det greit at befolkningen vet hvordan de kan beskytte seg, sier infeksjonsoverlege ved Sykehuset Telemark, Hilde Skudal.

Hun vet ikke hvorfor Telemark og Vestfold har langt flere smittede og innlagte enn resten av landet, men på grunn av økningen er det igangsatt et forskningsprosjekt ved Sykehuset i Vestfold i samarbeid med Sykehuset Telemark.
– Målet er å undersøke om økningen viser en ny trend, og få mer kunnskap om smittespredningen. Vi har også dialog med folkehelseinstituttet som er interessert i økningen i fylket vårt, sier Skudal.

TBE-viruset overføres til mennesker via flåttbitt og kan gi alvorlig infeksjon i sentralnervesystemet. Av de innlagte pasientene, er de aller fleste smittet langs kysten utenfor Bamble og Porsgrunn.
– Risikoen for å bli smittet og syk er fremdeles svært liten, men for de som ferdes mye ute langs kysten og i skogen, kan det være klokt å beskytte seg mot flått. De som liker å løpe eller gå i utsatte områder, kan bruke lange treningsbukser og sjekke seg for flått etter de har gått gjennom busker og høyt gress. De som bor i flåttutsatte områder bør vurdere å vaksinere seg mot skogflåttencefalitt, mener Hilde Skudal.

Hun forteller at de som blir alvorlig syke ofte får symptomer i to faser. I første fase er symptomene feber og hodepine. Deretter blir mange bedre i noen dager før de igjen får høy feber og nye plager. Da kan symptomene være hodesmerter, søvnløshet, forvirring, oppkast, nakkestivhet, muskelsmerter og lammelser.
– Under innleggelse behandler vi symptomene på hjernebetennelsen. Det finnes ikke et eget middel mot selve viruset, og mange får langvarige plager med hodepine, konsentrasjonsvansker, økt tretthet og søvnplager. En mindre andel kan også få varige mén, sier Skudal.