HELSENORGE

Matservering på sengeposter og kantiner i ordinær drift

Mandag 4. oktober åpner vi igjen tilbudet om
buffé i våre kantiner og på sengepostene som tidligere har hatt slikt tilbud. 

Postverter og kantinepersonell ønsker deg velkommen og god appetitt!