Mer normal drift – fortsatt høy beredskap

Sykehuset Telemark skal øke den planlagte aktiviteten i ukene som kommer. Samtidig skal sykehuset ha strenge smitteverntiltak og være i beredskap for å kunne behandle mange covid-19-pasienter.

De siste prognosene fra Folkehelseinstituttet viser at antall smittede vil øke om noen uker. Toppen ventes å komme i oktober eller november. Ifølge prognosene vil Sykehuset Telemark få langt flere innlagte pasienter med koronasmitte, og sykehuset må være forberedt på å behandle mange intensivpasienter samtidig når vi kommer til august.

Samtidig skal sykehuset ha mer normal drift framover. Det betyr flere konsultasjoner, flere operasjoner og mer planlagt behandling. Det blir tilnærmet normal aktivitet i psykisk helsevern og rusbehandling.

– Selv om vi skal ha høyere aktivitet, må vi ikke tro at koronapandemien er over. Det er mye som vil være usikkert de neste ukene og månedene, og vi må være forberedt på at situasjonen kan endre seg raskt, sier administrerende direktør Tom Helge Rønning. Han påpeker at Telemark har mange turister og ferierende hytteeiere om sommeren, og at dette også kan prege pågangen er pasienter.

Sykehuset kommer derfor til å opprettholde dagens funksjonsdeling mellom Skien og Notodden ut august. Sykehuset i Skien skal fortsatt behandle koronasmittede pasienter, mens sykehuset på Notodden skal håndtere mesteparten av akuttkirurgien.
– Dette er ikke ideelt, men det er mye som vil være annerledes i månedene framover, sier Rønning.

Han advarer alle som tror at tiden er inne for å senke skuldrene, og han mener det er særdeles viktig å opprettholde strenge smitteverntiltak framover.
– Vi må fortsatt ha god håndhygiene, holde avstand og følge regler for smittevern, sier sykehusdirektøren.