HELSENORGE

Mer pasientvennlig i Porsgrunn

Ombyggingen av sykehuset i Porsgrunn er ferdig. Sykehuset har blant annet fått mer pasientvennlige lokaler, flere moderne behandlingsrom og to nye operasjonsstuer. – I dette prosjektet har vi hatt fokus på pasienten fra dag én, sier prosjektleder Ingunn Holtar Rønning.

Arealprosjektet i Porsgrunn har pågått i litt over to år. Prosjektleder Ingunn Holtar Rønning sier at løsningsvilje og kreativitet har vært to viktige stikkord under ombyggingen. – Vi har hatt stramme økonomiske rammer, men resultatet har blitt svært bra, sier Holtar Rønning.

Hun forteller at alle ansatte har bidratt i prosjektet, og at de har vært flinke til å gjenbruke møbler, tekstiler og kunst.  

De nye lokalene er mer oversiktlige for pasientene, og de er mer effektive for ansatte. Noe av hensikten er blant annet at ansatte lettere skal kunne samarbeide.

– Nå har det åpnet seg muligheter vi før bare drømte om, sier seksjonsleder og overlege Tormod Westvik.