Mer ungdommelig preg på maten

Barn og ungdom har fått flere matretter å velge mellom når de er på sykehuset. – Vi er veldig glad for at ønskene våre blir tatt på alvor, sier leder av ungdomsrådet, Guro Helene Sørdalen.

Det var ungdomsrådet ved sykehuset som ønsket et mer ungdommelig mattilbud, og både kokkene og de ansatte ved barne- og ungdomsavdelingen var positive til forslaget. Kokkene tok utfordringen på strak arm.

– Vi ønsker å ta alle pasienter og deres behov på alvor, og vi gjør det vi kan for å imøtekomme disse. Vi som jobber i avdeling for ernæring synes det er veldig flott at ungdommene utfordrer oss, og det er fint at de er med og påvirker, sier seksjonsleder Bjørn Halvorsen.

Medlemmene av ungdomsrådet synes det er fint å kunne bidra til et enda bedre tilbud ved Sykehuset Telemark.
– Det er flott at sykehuset lytter til de innspillene vi kommer med, og at vi blir tatt seriøst når vi mener at noe kan bli bedre, sier Guro Helene Sørdalen.

Hun forteller at medlemmer av ungdomsrådet også fikk være med å teste rettene.
– Vi er imponert over hva kokkene klarte å få til, sier Sørdalen.
Nå kan ungdom som er innlagt ved sykehuset bestille egne retter via et enkelt skjema, og få maten servert på rommet. De kan blant annet velge taco, pizza, hamburger, wraps, toast, fisk og salater.
– Vi er superfornøyde, sier Guro Helene Sørdalen.