HELSENORGE

Millioner til forskning på smertebehandling

Sykehuset Telemark har fått tre millioner kroner for å forske på smertebehandling hos pasienter med kreft. Det er overlege Ørnulf Paulsen ved Palliativ enhet som skal lede det internasjonale forskningsprosjektet. 

– Jeg er utrolig glad for denne tildelingen. Nå kommer vi i gang med et forskningsprosjekt som kan bety mye for svært mange kreftpasienter.
 
Paulsen og hans team skal forske på effekten av paracetamol hos kreftpasienter som også trenger morfin. Retningslinjene til Verdens helseorganisasjon, WHO, beskriver at smertebehandling hos pasienter med kreft skal starte med paracetamol, men det er aldri undersøkt om paracetamol er virksomt når pasientene også bruker sterke smertestillende morfinpreparater. 
 
- Dersom paracetamol har liten virkning, vil det være viktig for pasientene å slippe å ta så mange ekstra tabletter hver dag, sier Paulsen. Han forteller at mange kreftpasienter opplever det som en stor belastning å ta disse tablettene, og spesielt de pasientene som sliter med kvalme.
 
Det var Helse Sør-Øst som bevilget forskningsmidlene under sitt styremøte i går. Tildelingen for 2021 er på tre millioner kroner. I bevilgningen ligger det en lovnad om tilsvarende støtte de to neste årene dersom prosjektet går som det skal. Forskningssjef ved Sykehuset Telemark, Hege Kersten, setter stor pris på tildelingen.
 
– Dette viser at forskerne ved sykehuset nyter stor tillit, og her har vi presentert et forskningsprosjekt som mange ledende fagfolk tror på, sier Kersten.
Hun mener at resultatene fra dette prosjektet kan endre internasjonale retningslinjer for smertebehandling. Det betyr mye for forskningen ved sykehuset at vi leder denne internasjonale studien. 
 
Palliativ enhet ved kreftavdelingen har et tett samarbeid med det internasjonale forskningssenteret i palliasjon, European Palliative Care Research Centre, ved Universitetet i Oslo. Senteret har gitt forskerne ved Sykehuset Telemark tilgang til et internasjonalt nettverk av verdensledende forskere innenfor lindrende behandling.
 
– Dette nettverket bruker vi aktivt i prosjektet vårt, og vi har med oss flere internasjonale medarbeidere. Vi vil også rekruttere pasienter til studien i både Storbritannia og Italia, sier Paulsen.
 
Prosjektet som har fått navnet ParaStop vil trolig starte i løpet av sommeren 2021.