Mindre avfall fra sykehuset

Sykehuset Telemark reduserte mengden avfall med 109 tonn fra 2016 til 2017. – Ekstra gledelig er det at mengden risiko- og smitteavfall har blitt redusert med 29 tonn, sier seksjonsleder Ken Pedersen.

 
Sykehuset Telemark rapporterer både avfallsmengde og sorteringsgrad. I 2017 leverte sykehuset 1109 tonn avfall, og av dette var 130 tonn risiko- og smitteavfall. Begge tallene har gått ned fra året før, og det er seksjonsleder Ken Pedersen i Klinikk for service og systemledelse glad for.

– Vi har et mål om å redusere avfallsmengden vår, og øke sorteringsgraden, derfor følger vi nøye med på tallene, sier Pedersen. Han forteller at mye av fokuset framover vil handle om å redusere matavfallet.

– Dette utgjør 6,4 prosent av vår avfallsmengde, derfor er det et poeng å bli enda mer bevisst på matsvinn og mulighetene til å kaste mindre mat, sier Pedersen. Han sier også at sykehuset skal bli flinkere til å sortere plast.

I 2017 var det 43 prosent av den totale avfallsmengden som ble sortert, og dette er litt mindre enn året før.