HELSENORGE

Mindre smerter med koloskopi

Mange kvinner opplever at koloskopi er mindre smertefullt enn tidligere. Kursing av leger som gjør tarmundersøkelser er et viktig tiltak.Koloskopi er en undersøkelse av tykktarmen med en slags bøyelig «kikkert». Mange pasienter gruer seg til denne undersøkelsen.

 
En fersk, landsomfattende studie basert på data fra det nasjonale kvalitetsregisteret Gastronet viser oppløftende resultater. Gastronet drives av Sykehuset Telemark.  Mer enn 120 000 koloskopier over en periode på seks år inngikk i analysen. Resultatene er nylig publisert i det internasjonale fagtidsskriftet Endoscopy. Her går det fram at pasientene får et bedre tilbud hvis legene har gått på kurs for å lære seg god koloskopiteknikk og bli bedre instruktører. På tredagerskursene lærer leger å «polere» egen koloskopiteknikk og å bli bedre til å lære dette videre til kolleger der de arbeider.
 
– Vår studie viste at de sykehusene som sendte leger til instruktørkurs, fikk mer fornøyde pasienter. Spesielt kvinnene opplevde mindre smerter, sier forsker og førsteforfatter Geir Hoff. Han forteller at kvinner er mer utsatt for smerter enn menn på grunn av anatomiske forskjeller. Bedret teknikk gir bedre kvalitet på undersøkelsene og mindre belastning for pasientene.

Forskerne sammenliknet data fra elleve koloskopisentre som hadde sendt ansatte på kurs med elleve sentre som ikke hadde kurset sine ansatte. Det var en tydelig forskjell på smertereduksjon der legene hadde gått på kurs.

– Dette er viktig kunnskap når vi starter nasjonal tarmscreening fra høsten av. Smertefulle koloskopier kan føre til dårlig oppmøte og på den måten svekke den forebyggende effekten av disse undersøkelsene, sier overlege ved Sykehuset Telemark, Gert Huppertz-Hauss. Han  er medforfatter i studien og også leder for Gastronet.