Møte med kinesiske leger

Leger ved Sykehuset Telemark har hatt et lengre møte med leger fra Wuhan i Kina. Under et videomøte onsdag, drøftet legene behandlingen av covid-19-pasienter. De kinesiske legene var de første som fikk erfaring med det nye koronaviruset.

Møtet ble arrangert på initiativ fra fylkeskommunen. Telemark har hatt et samarbeid med den kinesiske provinsen Hubei i flere år.

Wuhan er hovedstaden i Hubei, og det var i denne millionbyen det nye koronaviruset (SARS-cov2) først ble registrert. De offisielle tallene forteller at nesten 4 000 mennesker har mistet livet på grunn av covid-19 i Wuhan.
– Byen fikk den første bølgen av syke og døde, og det var både nyttig og interessant å høre hvordan legene håndterte situasjonen, sier overlege Erlend Berge.

Han ledet dagens videomøte med kineserne, og han synes det er fint at sykehuslegene i Wuhan deler sine erfaringer.
– Mye av den kunnskapen kineserne har skaffet seg, har dannet grunnlaget for behandling av covid-19. Derfor er det flott at vi kan drøfte og diskutere faglige spørsmål direkte med dem, sier Berge.

Det er store forskjeller på Kina og Norge, og det er mye som er annerledes, men legene ved Sykehuset Telemark mener likevel at møtet var givende.
– Som kunnskapsbedrift er vi opptatt av å lære av andres erfaringer, og det er alltid noe vi kan ta med oss videre, sier Erlend Berge.