Nå har du fått kjernejournal

1. mars har alle fått en kjernejournal. Det kan redde liv at helsepersonell får rask tilgang til viktige opplysninger om deg. Derfor bør alle sjekke sin kjernejournal og eventuelt legge inn vesentlig informasjon. 

– Det kan være opplysninger som hvilke legemidler pasienten bruker, hvem som er pårørende og hvilken fastlege pasienten har. Dette er opplysninger som helsepersonell ofte bruker mye tid på å hente inn, sier Mildrid Ræstad, fungerende avdelingsdirektør i Direktoratet for e-helse.

I dag deles ikke alltid helseopplysninger mellom ulike behandlingssteder i helsetjenesten. Det som står om deg i fastlegens journalsystem er ofte ikke tilgjengelig for sykehus, akuttmottak eller andre behandlingssteder.
– Når det haster å få tak i opplysninger, kan kjernejournal være til stor hjelp. Den kan gi pasientene bedre behandling og i ytterste konsekvens redde liv, sier hun.

Alle innbyggere bør logge seg på helsenorge.no for å sjekke sin kjernejournal og eventuelt legge inn egne opplysninger. I tillegg bør man snakke med legen sin for å sørge for at kritisk informasjon, som bare kan legges inn av leger, blir lagt inn.

– Snakk gjerne med legen om kjernejournal, særlig hvis du har en alvorlig allergi eller sykdom, slik at legen kan hjelpe deg med å få lagt dette inn i din kjernejournal.

Alle innbyggere får automatisk en kjernejournal med mindre de aktivt reserverer seg.

Både leger og sykepleiere på sykehus, legekontor, legevakt og AMK som skal behandle deg, kan bruke kjernejournal.