Nå kan barn og unge få lystgassbehandling

Sykehuset Telemark har fått et nytt tilbud til smertelindring av barn og unge.  Pasientene kan nå få tilbud om lystgass ved behandlinger som gir milde til moderate smerter.

Publisert 04.07.2022
Sist oppdatert 11.01.2023
Loyd var den aller første pasienten som fikk lystgassbehandling ved avdeling for barne-og ungdomsmedisin.
Loyd var den aller første pasienten som fikk lystgassbehandling ved avdeling for barne-og ungdomsmedisin.

Avdeling for barne- og ungdomsmedisin har nå startet et tilbud om lystgassbehandling på dagavdeling barn og sengepost barn. Prosjektet er et ledd i strategiarbeidet for avdelingen som har jobbet med etablering av dette tilbudet over en lengre periode. Fredag 17. juni gikk startskuddet for den nye behandlingsformen.  

​-Overrasket over at han ikke kjente noen ting​
- Loyd synes bruk av lystgass gikk veldig fint og ble overrasket over at han ikke kjente noen ting. Han var i etterkant utrolig lettet og glad over at det gikk så fint. Han sier han ønsker å bruke lystgass neste gang også, og at dette var mye bedre enn flytende pre-medisin, forklarer moren til Loyd  som var den aller første pasienten som  benyttet seg av tilbudet.  Foreldrene forteller at Loyd hadde høye skuldre i forkant av behandlingen da dette var helt ukjent og nytt for ham. 

- Vi forberedte oss litt hjemme og så på en filmsnutt av ei lita jente som hadde samme behandling. Loyd tørrtrente litt med ei maske også. Litt forberedelse er nok lurt, forklarer hun. Lystgassbehandling kan gis til barn og ungdom ved prosedyrer som vaksinasjon og blodprøver der bedøvelse har vært nødvendig. Ved skifte av gastrostomiknapp, innleggelse av venflon, nedleggelse av sonde, administrasjon av  klyster og lignende.
- Etter hvert håper vi å tilby denne behandlingsformen ved spinalpunksjoner istedenfor narkose. Tilbud om lystgassbehandling til barn og ungdom ved prosedyrer er et tilskudd i «verktøykassen» smertelindringen av barn. Det er viktig at man fortsatt bruker ikke- medikamentelle metoder i behandlingen og har godt alderstilpasset informasjon til barn og ungdom. Det handler om å etablere trygghet og tillit, finne mestringsstrategier og vektlegge medbestemmelse, sier Anita Høyvarde Jensen, fagsykepleier ved Seksjon for barne- og ungdomsmedisin

Redusere angst og smerter
Første dag med pasienter i behandling var altså 17. juni. Fagsykepleier Cathrine Iversen fra Sykehuset i Østfold var med som instruktør og veileder. Hun har vært en viktig aktør i implementering av dette tilbudet ved flere norske sykehus. 
- Dagen ble svært lærerik for sykepleiere og leger her ved Sykehuset Telemark, og mange fornøyde barn reiste hjem fra behandling denne dagen. Det er også veldig fint med kompetansedeling på tvers av sykehus i vår helseregion, poengterer Høyvarde Jensen. Ansvarlig for prosjektet har vært avdelingsleder Torhild Rødseth Haugen. En arbeidsgruppe bestående av sykepleier fra sengepost og dagavdeling og barneleger har planlagt oppstarten av behandlingstilbudet i fellesskap. 
- Det er godt å være i gang med tilbudet.​Vi har god tro på dette som et tilskudd i behandlingen til barn og ungdom for å redusere angst og smerter ved prosedyrer, og gleder oss veldig til å komme i gang,  forklarer Rødseth Haugen.  
- Foreløpig har vi prioritert tilbudet til enkelte pasientgrupper og prosedyrer. Dette er fremdeles helt i oppstartsfasen,  men avdelingen håper å få mer erfaring utover sommeren og høsten. Vi håper denne erfaring vil føre til at vi kan vurdere og utvide dette tilbudet, avslutter  Anita Høyvarde Jensen.