HELSENORGE

Nå kan kreftpasienter fra Telemark testes for persontilpasset behandling

Neste uke testes den aller første kreftpasienten ved Sykehuset Telemark for om det foreligger mulighet til å få persontilpasset medisin i «Impress Norway» studien. Dalia Dietzel er sentral i dette arbeidet. 

Overlege Dalia Dietzel
Overlege og onkolog Dalia Dietzel
I går, torsdag 5. mai,  ble det publisert en artikkel om hvordan denne kreftbehandlingen nå implementeres i Norge på nettsidene til det anerkjente tidsskriftet Nature Medicin. Studien "Impress Norway" åpner for at kreftpasienter som har gjennomgått all standardbehandling og fortsatt er lite alment påvirket av sin sykdom,  kan få utført en gentest av svulsten. Da blir 500 gener testet for å finne ut om svulsten har en eller flere spesielle genforandringer. 
Det fører i sin tur til at genforandringen kan behandles helt uavhengig av krefttypen. Eksempelvis kan en pasient ha tarmkreft og har fått all standar cellegift, men denne har sluttet å virke og pasientens kreft øker i kroppen. Gentesten kan vise at svulsten har en forandring liknende den man ser ved for eksempel lungekreft. Da kan pasienten få medisin tilpasset denne krefttypen i stedet. Dette er ikke mulig å gjøre i vanlig praksis i dag, men «Impress Norway» åpner døra for det.

Hele verden ser til Norge

─ Hele verden  kommer til å få greie på at lille Norge ikke sitter og venter, men driver aktivt med persontilpasset kreftbehandling. Behandlingen skal gis lokalt der pasienten bor, i Telemark, sier Dalia Dietzel. Hun er overlege og medisinsk faglig onkolog ved avdeling for kreft- og blodsykdommer ved Sykehuset Telemark. 
─ Nature Medicine er en utrolig viktig publikasjonsarena. Det er veldig vanskelig å bli publisert der. At de nå gjør det betyr at de ser hvor viktig og framtidsrettet dette arbeidet er, forklarer hun. 

Fremtidens kreftbehandling i Skien

Snart skal en kreftpasient ved Sykehuset Telemark  testes for om det er mulig å gi denne behandlingen. 
─ Neste uke inkluderer jeg min første pasient i «Impress Norway». Pasientens svulst skal gentestes for å se om det er mulig å få gitt persontilpasset medisin. 500 genanalyser blir utført, testen gjøres på Universitet sykehuset i Oslo. Utløser det persontilpasset behandling, skal det skje lokalt her i Skien, poengterer Dietzel som forteller at 341 pasienter har blitt testet så langt i «Impress Norway» studien. Hos 47 av disse fant man et spesielt gen som åpnet for å gi medisin opprinnelig ment for en annen krefttype. Hos 9 av disse pasientene har dette hatt effekt.
─ Det betyr at dette ikke er for alle, men for de som får effekt, har det stor betydning. Det er utrolig spennende. 
─ Det kan bety at man overlever i stedet for å dø av kreftsykdommen?
─ Ja, absolutt. En av pasientene hadde hjernesvulst med antatt dødelig utgang i nær fremtid. Nå i dag, et år senere, finnes det ikke spor igjen av kreftsvulsven. For andre betyr effektiv behandling livsforlengelse.


Mer om IMPRESS Norway 

IMPRESS-Norway er en landsdekkende, nasjonal presisjonsmedisinstudie innen kreft. Studien tester målrettet behandling, hvor behandlingen baseres på molekylære forandringer i kreftsvulsten.  Persontilpasset kreftbehandling betyr at det brukes kjennetegn ved kreftcellene / kreftsvulsten og ved den enkelte pasient, for å behandle mest mulig presist. På denne måten ønsker man å få så effektiv behandling uten mye bivirkninger.

Studien ledes fra Oslo Universitetssykehus, og er en nasjonal studie. Disse sykehusene deltar:
Oslo Universitetssykehus
Haukeland Universitssykehus
​St. Olavs Hospital
Universitetssykehuset I Nord-Norge
Akershus Univeristetssykehus
Vestre Viken
Sørlandet sykehus
Østfold sykehus Kalnes
Sykehuset I Vestfold
Helse Stavanger HF
Nordlandssykehuset HF
​Sykehuset Innlandet HF
Helse Førde
Helse Fonna HF
Helse Nord-Trøndelag HF
Helse Møre og Romsdal HF
Sykehuset Telemark