Nå kommer pakkeforløpene for psykisk helse og rus

Fra nyttår kommer de første pakkeforløpene for psykisk helse og rus. Målet er en mer helhetlig og forutsigbar behandling, uten unødig ventetid. Brukerne skal også få en mer sentral rolle. 

Sykehusene i Helse Sør-Øst har arbeidet med pakkeforløpene i lang tid, og innføringen av de ulike forløpene vil pågå hele neste år.

Kontakter ved Sykehuset Telemark er fagsjef Thordur Sigmundsson, spesialkonsulent Anne Marte Evenstad, avdelingsleder Anlaug Johre Kaasin og seksjonsleder Anne Kjendalen.

Hittil er det utviklet sju pakkeforløp innenfor psykisk helse og rus.

  • Utredning og behandling i psykisk helsevern, voksne
  • Utredning og behandling i psykisk helsevern, barn og unge
  • Tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB)

Dette er såkalt generelle pakkeforløp, der de første pasientene kan henvises fra 1. januar 2019.

  • Mistanke om psykoseutvikling og psykoselidelser hos barn, unge og voksne
  • Spiseforstyrrelser for barn og unge
  • Utredning og behandling av tvangslidelse (OCD) hos barn, unge og voksne

Disse tre pakkeforløpene blir publisert 15.12.18.

Pakkeforløp for gravide som bruker/har brukt alkohol, vanedannende legemidler og/eller illegale rusmidler publiseres og implementeres på et senere tidspunkt.

Les mer om pakkeforløpene på helsenorge.no.