HELSENORGE

Nå opererer vi flere rygger

Sykehuset har opprettet et nytt tilbyd til ryggpasienter i Telemark. Det betyr flere operasjoner og kortere ventetid.

Sykehuset har investert i et mikroskop i Porsgrunn som gjør at det er mulig å operere rygg som dagkirurgi. Det betyr at pasienten kan komme om morgenen og dra hjem samme dag.
Nye mikrokirurgiske teknikker innenfor ryggkirurgi gjør at pasienten har lite smerter etter operasjonen, og at det er trygt for de fleste å reise hjem samme dag.
 
– For mange av pasientene våre er dette ønskelig istedenfor å bli lagt inn, sier seksjonsleder Hilde Apold. Hun forteller at målet er å gi et bedre tilbud til ryggpasienter som trenger operasjon.
 
– Samtidig frigjør dette plass i Skien til andre pasienter som trenger innleggelse for den hjelpen de trenger, sier Apold.​