Nå vaksinerer vi oss

Ansatte ved Sykehuset Telemark blir oppfordret til å vaksinere seg mot influensa. – Dette er et godt tiltak for å beskytte pasienter, kollegaer og seg selv mot alvorlig influensasykdom, sier smittevernoverlege Marjut Sarjomaa.

Hvert år dør det mellom 500 og 1000 personer i Norge på grunn av influensa, og det er både et nasjonalt og internasjonalt mål at 75 prosent av helsepersonell skal vaksinere seg.

De siste årene har stadig flere ved Sykehuset Telemark tatt vaksinen.
– Det er bra, men vi ser at vi ligger et stykke bak noen andre sykehus, og det vil vi gjøre noe med i år, sier Sarjomaa.

Hun sier at det er spesielt viktig å vaksinere seg hvis man har kontakt med pasienter med lavt immunforsvar. – Jeg regner derfor med at alle ansatte på intensiv, infeksjon, nyfødt intensiv og kreftavdelingen følger oppfordringen, sier Sarjomaa.

Det er Bedriftshelsetjenesten som gjennomfører vaksineringen ved sykehuset, men det blir også lagt opp til kollegavaksinering.
– Vi vet at det kan være vanskelig å komme fra arbeidsplassen i en hektisk arbeidshverdag, og det er både praktisk og tidsbesparende at kollegaer vaksinerer hverandre, sier Marjut Sarjomaa.

Vaksineringen ved Sykehuset Telemark vil pågå fram til midten av november.