HELSENORGE

Nasjonal pris til Janicke Stordalen

Seksjonsleder Janicke Stordalen har mottatt pasientsikkerhetsprisen for ledere for 2016. Stordalen får prisen for sitt arbeid med å forbedre slagbehandlingen ved Sykehuset Telemark, og prisen ble delt ut av helseminister Bent Høie under Helsekonferansen i dag.

Janicke Stordalen fikk nasjonal pasientsikkerhetspris

– Dette var gøy! Denne prisen deler jeg med mange, for det er ikke mulig å oppnå de gode resultatene uten samarbeid mellom ulike profesjoner og fagpersoner på tvers av seksjoner og klinikker, sier Janicke Stordalen. Hun er seksjonsleder ved sengepost for nevrologi, slag og rehabilitering ved Sykehuset Telemark.

Under overrekkelsen var helseminister Bent Høie svært fornøyd med Stordalens innsats, og ikke minst fordi de gode resultatene har holdt seg over tid. – Årets prisvinner har imponert juryen ved å ta fatt i en krevende utfordring, gjøre målrettet innsats på et pasientforløp og få med seg de ansatte, sa helseminister Bent Høie. Han ga også ros til Janicke Stordalen fordi hun har vært flink til å informere befolkningen om slag.

I 2011 ble de nasjonale tallene for 30 dagers overlevelse offentliggjort for første gang. Ved Sykehuset Telemark var fortvilelsen og mistroen stor fordi resultatene viste at sykehuset var blant de dårligste i landet på 30 dagers overlevelse etter slag.

– Stordalen bidro tydelig til den interne diskusjonen om at noe måtte gjøres. Hun klarte å overbevise de ansatte om at dette var en viktig og meningsfull satsing. I tillegg til å forbedre egne prosesser, dro leder og fagpersoner ut på arbeidsplasser og kjøpesentra for å informere om viktigheten av å gjenkjenne symptomene ved slag, sa Høie.

I dag er det langt flere som overlever slag i Telemark, og den gode utviklingen fortsetter. Under dagens prisutdeling ble Stordalen beskrevet som innovativ, løsningsorientert, reflektert og lojal. Hun er kåret til vinner i konkurranse med 15 andre kandidater.