HELSENORGE

Nærmere nasjonal tarmscreening

Norge bør innføre et landsomfattende screeningprogram mot tarmkreft, foreslår prioriteringsrådet. Dersom Stortinget sier ja, har Geir Hoff og flere av hans kolleger fra Telemark fått gjennomslag etter mer enn tretti års arbeid.

Norge er ett av landene i Europa med flest dødsfall som skyldes tramkreft. Årlig får om lag 4000 nye personer tykk -og endetarmskreft, og i 2014 døde det 1546 personer av denne krefttypen i Norge. Nasjonalt kunnskapssenter anslår at screening av risikogrupper kan gi 200 færre tarmkreftdødsfall hvert år.

Det startet i Telemark

– Jeg er veldig fornøyd med at vi fikk gjennomslag i prioriteringsrådet for helsetjenesten. Nå gjenstår det å se om de politiske myndighetene følger opp med bevilgninger, sier professor Geir Hoff. Han har vært en pådriver for screening siden 80-tallet. Da startet han og andre forskere ved sykehuset den første studien på tarmkreftscreening og fjerning av polypper i tykktarmen. Målet var å hindre utvikling av tarmkreft.

I ti-årene etterpå har Hoff hatt en sentral rolle i utvikling og drifting av noen av de største nasjonale og internasjonale studiene på tarmkreftscreening. Disse har gitt myndighetene grunnlag for å vurdere om Norge bør innføre et nasjonalt screeningprogram, slik de fleste EU-land for lengst har gjort.

Forskning før screening

Mange europeiske land var tidlig ute med nasjonale screeningprogrammer. Hoff er imidlertid glad for at Norge ikke hoppet på de første screeningløsningene. Han er opptatt av at forskningen skal dokumentere at screening er vel anvendte helsekroner.

– Vi er fortsatt langt unna den ideelle screeningmetoden. Og siden det ofte har vært vanskeligere å finansiere nødvendig forskning enn opprettelse av screeningprogrammer, må forskning og utvikling av nye screeningmetoder i stor grad foregå innenfor disse programmene. Det har vi nå fått bred forståelse for i Norge og stadig flere andre land, sier Hoff.