Nesten alle har fått seg jobb

10 av 13 rusmisbrukere er nå i ordinær jobb, i arbeidsrettet tiltak eller på skole. Det er det foreløpige resultatet av likemannsprosjektet i Grenland. – Dette er veldig gode resultater, sier prosjektleder Linn Kjersti Kristiansen.

Likemannskoordinator Renate Stenstrøm tror at mange blir motivert av å se at det er mulig å bryte ut av misbruk og få seg et normalt liv igjen.
– De synes også det er trygt å vite at de kan kontakte oss når som helst. Får jeg en tekstmelding på natta, vet avsenderen at jeg svarer så fort jeg kan på morgenen. Det gir trygghet, sier Renate Stenstrøm.

Likemannsprosjektet startet i januar 2017, og målet er at tidligere rusbrukere skal motivere andre til ikke å falle tilbake i misbruk. Prosjektet er et samarbeid mellom seks kommuner i Grenland, brukerorganisasjonen A-larm, Nav, Borgestadklinikken og Sykehuset Telemark. Samhandlingskoordinator Hege Holmern sier at samarbeidet er unikt, og hun tror at modellen kan kopieres av andre kommuner i landet.

Holmern er svært fornøyd med resultatene etter at Linn Kjersti Kristiansen overtok som leder for samhandlingsprosjektet. Nå jobber ti tidligere rusmisbrukere som likemenn for å motivere 13 deltakere til å unngå videre misbruk.

– Deltakerne våre synes det er veldig nyttig at de kan kontakte en av likemennene på kvelder og i helgene, sier Linn Kjersti Kristiansen. Hun forteller at de synes det er betryggende å vite at de har noen å snakke med når de offentlige kontorene er stengt.

Kristiansen mener det også er en tilleggsverdi at likemennene får en meningsfull jobb og veiledning av en psykolog på Borgestadklinikken.
– Dette er en vinn-vinn-løsning der også likemennene får støtte i sin tilfriskningsprosess, sier Linn Kjersti Kristiansen.

Hun understreker at engasjementet i de kommunale rusteamene har vært svært positivt, og at ruskonsulentene har lært mye av den erfaringskompetansen som likemennene har bidratt med.