HELSENORGE

Nettsidene har blitt bedre

De siste månedene har vi gjort flere forbedringer på nettsidene våre. De fleste endringene kommer på bakgrunn av innspill fra brukerne. – Vi setter stor pris på tilbakemeldinger, sier nettredaktør Marit Hansen.

For et halvt år siden fikk vi en funksjonalitet på nettsidene hvor leserne raskt og enkelt kan gi oss en tilbakemelding. «Fant du det du lette etter?», spør vi, og hittil har vi mottatt 130 reaksjoner.

– De fleste beskriver det de savner, og det de opplever som tungvint og feil, men noen skryter også av nettsidene, sier Marit Hansen. Hun forteller at vi ikke kan innfri alle ønsker, men at vi har utført flere forbedringer allerede.

– Flere har slitt med å finne besøkstider, men disse ligger nå på hovedsiden, sier Hansen. Hun har synliggjort åpningstidene bedre, og rettet opp noen feil telefonnummer, kontaktinformasjon og lenker som ikke fungerer.

Flere ønsker seg muligheten for å kunne kommunisere digitalt, for eksempel via e-post, i stedet for å måtte ringe avdelingene. – Her har vi fortsatt en vei å gå på grunn av personvernhensyn, fordi vi ikke har lov til å sende sensitive opplysninger på e-post, forteller Hansen.

Selv skulle hun ønske at vi kunne svare alle som kommer med innspill, men det er helle rikke mulig, fordi vi av personvernhensyn ikke lagrer opplysninger som kan identifisere brukerne. Dersom telefonnummer eller e-postadresse skrives inn i tilbakemeldingen, blir disse opplysningen fjernet av systemet før tilbakemeldingen lagres.

– Brukerne skal likevel vite at vi tar henvendelsene seriøst, og vi oppfordrer alle til å melde fra hvis de ser noe som kan bli bedre, sier Hansen.

Hun minner også om den nye brukerundersøkelsen ved sykehuset, som ligger på nettsidene våre.
Der kan alle pasienter komme med innspill og tilbakemeldinger om behandlingen de har fått ved Sykehuset Telemark.