HELSENORGE

Nominert til årets leanprosjekt

Prosjektet Operasjon 2020 er nominert til årets leanprosjekt. Det er seks prosjekter som deltar i finalen, og vinneren blir kåret under Leankonferansen i midten av november.

​Prosjektet ved Sykehuset Telemark er nominert fordi det er et eksempel på godt forbedringsarbeid. Operasjon 2020 jobber med forbedring av alle deler av pasientforløpet tilknyttet selve operasjonen. Prosjektet skal forbedre kvaliteten i behandlingen, forbedre arbeidsmiljøet for de ansatte og sikre optimal ressursbruk.

Alle kirurgiske fagområder i Porsgrunn og Skien er inkludert i prosjektet, og forbedringsarbeidet involverer ansatte fra Kirurgisk klinikk, Akutt- og beredskapsklinikken, Medisinsk serviceklinikk og Klinikk for service og systemledelse. EY bistår aktivt i prosjektet.

Operasjon 2020 er én av seks finalister i kåringen av årets leanprosjekt. De andre finalistene er
• ASAP Norway, prosjekt "Lean ASAP"
• Austevoll Laksepakkeri AS, prosjekt "Ytelsestap på grunn av endring i leveringsmåte for fisk"
• Oslo universitetssykehus HF, prosjekt "Ressursgruppe pakkeforløp kreft"
• Skatteetaten, prosjekt "Kompensasjonsordning for næringslivet"
• Sporveien v/Infrastrukturenheten, Banesjef T-bane, prosjekt "Fra push til pull med 5S-kultur"

Det er andre gangen et prosjekt fra Sykehuset Telemark deltar i denne konkurransen.
I fjor stakk forbedringsarbeidet ved ortopedisk poliklinikk av med prisen.

Lean Forum Norge arrangeres av NHO, LO, KS, Forskningsrådet, Sintef, NTNU, Norsk Industri og Siva.