HELSENORGE

Nominert til pris for god slagbehandling

Sykehuset Telemark er ett av fem sykehus som er nominert til Forbedringsprisen 2016. Det er slagbehandlingen ved sykehuset som skaper nasjonal oppmerksomhet. - Dette gir oss intern stolthet og motivasjon, sier avdelingsleder Gro Aasland.

-Dette er veldig gøy, og nominasjonen er virkelig et klapp på skulderen til mange ansatte – både i slagmiljøet og i miljøer vi samarbeider med på sykehuset, sier avdelingsleder Gro Aasland. Hun forteller at systematisk arbeid de siste årene har ført til langt bedre kvalitet på slagbehandlingen, og resultatene viser at det er flere som overlever slag enn tidligere.

Våren 2011 ble 30 dagers overlevelse etter hjerneslag ved sykehus i Norge offentliggjort av Kunnskapssenteret. Sykehuset Telemark var et av de dårligste sykehusene i landet når det gjaldt hjerneslag. -Dette kunne vårt fagmiljø ikke være bekjent av, og det ble tatt grep og et stort forbedringsarbeid ble igangsatt, sier Aasland.

Ett av resultatene er at pasientene får mye raskere behandling, og at riktig behandling blir gitt til pasientene. Som en konsekvens av dette omfattende arbeidet har overlevelsesraten steget fra 82,4 prosent i 2010 til 87,4 prosent i 2015.

-Dette har vi oppnådd takket være engasjerte fagpersoner og dedikert ledelse, og ikke minst et godt samarbeid med AMK, ambulansene, akuttmottak, radiologi og laboratoriet, sier Gro Aasland. Hun forteller at nominasjonen gir Sykehuset Telemark anledning til å fortelle om arbeidet med slagbehandling til fagfolk fra hele landet.

-Det er klart at dette skaper intern stolthet og motivasjon til å jobbe enda bedre framover, sier Gro Aasland.

Forbedringsprisen er et sentralt punkt under Pasientsikkerhetskonferansen 2016 som arrangeres av Helsedirektoratet i Tromsø denne uka. Prisen deles ut onsdag kveld.