HELSENORGE

Norovirus ved sykehuset - oppdatert 09.05

Norovirusutbruddet på sengepost for lunge synes å avta.

Seksjonsleder Anne Lene Watland
Seksjonsleder Anne Lene Watland

​​Oppdatert 09.05

Det har ikke vært nye tilfeller siste 24 timer og vi håper derfor å kunne åpne posten igjen fra tidlig i morgen formiddag etter en grundig nedvasking/smittevernvask.

Foreløpig tar vi ikke imot nye pasienter på posten.

Publisert 06.05

Det er oppdaget Norovirus ved sengepost for lunge ved Sykehuset Telemark. Tiltak er iverksatt. 

Det er noen pasienter og ansatte som har hatt oppkast- og diarésymptomer som kan skyldes Norovirus. Det er iverksatt besøksrestriksjoner ved sengepost for lunge, og det blir heller ikke tatt inn nye pasienter på denne posten, foreløpig fram til søndag morgen. 

- ​Vi har fått innlagt noen pasienter med symptomer på magevirus og derfor innfører vi inntaksstopp og besøksrestriksjoner ved avdelingen, forklarer seksjonsleder Anne Lene Watland. 

Kommuner som har mottatt pasienter fra sengepost for lunge​ de siste dagene vil bli kontaktet direkte.