HELSENORGE

Notodden får geriatrisk poliklinikk

Endelig har Notodden sikret seg en geriatrisk overlege. Det betyr at lokalsykehuset kan åpne en ny tverrfaglig geriatrisk poliklinikk i oktober. – Dette er et tilbud til skrøpelige eldre vi lenge har ønsket å få på plass. Det vil gjøre Notodden til et enda mer komplett lokalsykehus.

Det sier avdelingsleder for medisin og kirurgi  øvre Telemark, Anne Olaug Aase. Hun er glad for at de har sikret seg Zeeshan Zafar som geriatrisk overlege. Han har arbeidet flere år ved Notodden sykehus og har tatt sin spesialisering ved Ullevål, sykehuset i Skien og ved Sykehuset i Vestfold. 

I tillegg har de rekruttert fysioterapeut Malin Wiersdalen Mathisen som har en videreutdanning i fysioterapi for eldre, sykepleier Inga Merethe Waldean med erfaring fra kommunehelsetjenesten og ergoterapeut Lone Lernes som kan ta viktige tester når eldre pasienter skal utredes. Overlege Terje Hegard er medisinsk faglig rådgiver og Ragnhild Kasin seksjonsleder for den nye geriatriske poliklinikken.
Den nye tverrfaglige geriatriske poliklinikken vil tilby utredning av pasienter for hukommelsesvansker, kognitiv svikt, demens-sykdom, fall-tendenser, fall-utredninger, førerkort-vurderinger og polyfarmasi. 
Geriatri er en spesialitet som er konsentrert om sykdommer og funksjonssvikt hos eldre. Vi utreder helserelaterte plager forbundet med alderdom og aldring. Ofte kan eldre ha flere lidelser.  Sykdommer kan framtre forskjellig. De kan ha diffuse symptomer som kan være relatert til de medisinene de bruker, sier Zafar. 

Som geriater vurderer han mer helheten hos pasienten- både det psykiske og det fysiske. Ut fra nasjonale tall og forskning i andre regioner, anslår Zafar at ca. 2 - 2,5 prosent av befolkningen i øvre Telemark kan ha demens sykdom, og forekomsten øker grunnet en aldrende befolkning.

Befolkningen i øvre Telemark har en relativt høy snittalder. Derfor regner Zafar med at det vil komme mange henvisninger fra fastlegene i nedslagsfeltet når det nye tilbudet blir kjent. Det nye geriatriske tilbudet vil også komme øvrige inneliggende og polikliniske pasienter ved Notodden sykehus til gode, understreker Aase. Hun tror også at geriatrisk bistand til inneliggende ortopediske pasienter kan redusere komplikasjoner og reinnleggelser. 

​Overlege Terje Hegard er glad for at Notodden nå får en geriater som kan utrede og behandle sykdommer hos den eldre befolkningen i øvre Telemark. Han ser at mange eldre blir satt opp på veldig mange medisiner for lidelser i ulike organer. Fordelen med å ha en geriater er at de kan se pasienten helhetlig og bidra til å redusere dosering eller antall medisiner der det er til det beste for pasienten.  Anne Olaug Aase understreker at det nye geriatriske tilbudet på Notodden vil samarbeide tett med det øvrige geriatriske fagmiljøet ved Sykehuset Telemark.