HELSENORGE

Ny informasjon angående smitteutbruddet ved Notodden sykehus – 4.12.2021

Smittesporing rundt corona-utbruddet ved Notodden sykehus pågår. Så langt er det påvist positive prøver hos 4 pasienter og 7 ansatte.

Driften ved sykehuset går for øvrig som normalt.
Vi tester nå regelmessig alle pasienter før utskriving. Kommunene er informert.
Vi ber alle som har vært innlagt ved sykehuset fra 26.11.20021 om å være observante på eventuelle symtomer og teste seg.
De påvist positive så langt i smittesporingen er fullvaksinerte og asymtomatiske.
God vaksinedekning beskytter mot alvorlig sykdom.