HELSENORGE

Ny informasjon angående smitteutbruddet ved Notodden sykehus – 5.12.2021

Smittesporing rundt corona-utbruddet ved Notodden sykehus fortsetter. Så langt er det påvist positive prøver hos 7 pasienter og 7 ansatte.

Pasienter som trenger sykehusinnleggelser blir nå omdirigert til Skien.
Vi tester nå regelmessig alle pasienter før utskriving. Kommunene blir fortløpende orientert.
Besøk til pasienter på sykehuset innskjerpes, all besøk må forhåndsavtales med avdelingene.
Vi ber alle som har vært innlagt ved sykehuset fra 26.11.2021 om å være observante på eventuelle symtomer og teste seg.
De påvist positive så langt i smittesporingen er fullvaksinerte og asymtomatiske.
God vaksinedekning beskytter mot alvorlig sykdom.​​​