HELSENORGE

Ny MR-maskin på sykehuset

Sykehuset har fått ny MR-maskin. Den er blant de beste i klassen og gir svært gode diagnostiske bilder. Pasientene får dessuten kortere liggetid i den nye maskinen.

Den nye maskinen er 25 til 40 prosent raskere enn tidligere modeller. Det betyr at pasientene ikke behøver å ligge så lenge, og det gjør at sykehuset kan behandle flere pasienter.

MR-maskinen har meget god bildekvalitet, og den er blant de mest moderne på markedet.
I den nye MR-en kan pasientene se på hyggelige takmalerier eller beroligende videoer.
– En rolig og avslappet pasient bidrar ofte til at undersøkelsene blir ekstra gode, sier prosjektleder for anskaffelsen Gunnar Ringdal.

Den nye investeringen koster i underkant av 20 millioner kroner, inkludert byggekostnader.