HELSENORGE

Ny MR på plass ved sykehuset

I dag ble sykehusets tredje MR-maskin løftet på plass og skjøvet gjennom veggen til lab 16. Den nye maskinen blir det nye flaggskipet i MR-flåten ved sykehuset.

– Vi er veldig glade for at vi endelig har fått på plass en 3T MR maskin hos oss. Dette gir sykehuset økt MR-kapasitet, samt raskere og enda bedre undersøkelser, sier prosjektleder Gunnar Ringdal.

Den nye MR-maskinen har større styrke enn de to øvrige maskinene som allerede er i full drift. 
– I første omgang er det nok onkologi og nevrologi som vil bli prioritert for 3T-diagnostikk hos oss, og dette passer blant annet godt med etableringen av et strålesenter for Telemark og Vestfold om noen få år, sier Ringdal.

Etter planen skal den nye maskinen være i full drift etter sommeren.