Helsenorge

Ny og bedre mammograf

Brystdiagnostisk senter har tatt i bruk en ny og moderne mammograf. – Den nye er mer effektiv og stillegående, og det er bra for både pasienter og ansatte, sier seksjonsleder Charlotte Næss-Nylund.

Kvinner mellom 50 og 69 år blir invitert til røntgenundersøkelse av brystene hvert annet år. Dette skjer i regi av Mammografiprogrammet. Målet er å redusere dødeligheten av brystkreft. Ved Brystdiagnostisk senter i Porsgrunn bli mellom 50 og 72 kvinner innkalt til screening hver dag.

Det nye apparatet er mer skånsomt for kvinnene fordi det er raskere. Det betyr at brystene er kortere tid i klem mens bildene blir tatt.

Charlotte Næss-Nylund sier at seksjonen også ser fram til å få på plass et nytt klinisk røntgenapparat av samme type som den nye mammografen.
– Den får i tillegg muligheten til å ta tredimensjonale bilder av brystene, noe som vil føre til et nytt og bedre pasienttilbud, sier Næss-Nylund.