HELSENORGE

Ny parkeringsløsning ved sykehuset

Sykehuset Telemark innfører ny parkeringsløsning i Skien fra 1. juli.
Fra denne datoen blir all inn- og utkjøring registrert av et kamera, og målet er at det skal bli enklere å parkere ved sykehuset. 

Med den nye løsningen er det ingen som vil få parkeringsbøter på grunn av manglende betaling. Besøkende betaler via en app, nett eller automat. De som ikke betaler innen 48 timer, vil få faktura i posten med fakturagebyr.

Det er Aimo Park som etablerer løsningen, og det vil bli installert kameraer ved tre av innkjøringene til sykehuset i Skien.

Kameraene fanger bare registreringsnummeret på bilen.
Det betyr at alle med parkeringstillatelse for forflytningshemmede må vise fram HC-bevis i ekspedisjonen for å få fritak for avgift.

Drosjer og andre med korte oppdrag på sykehuset skal ikke betale avgift hvis levering og henting skjer i løpet av tjue minutter.

Det blir gebyr for alle kjøretøy med registreringsskilt. Det betyr at det blir gebyr for parkering av motorsykler og mopeder.​

Det vil bli tydelig skilting på sykehusets områder.