HELSENORGE

Ny slagbehandling med oppløftende resultater

Slagenheten ved Sykehuset Telemark deltar i en omfattende forskningsstudie som har som mål å forbedre akutt slagbehandling. De foreløpige resultatene er svært oppløftende, og prosjektet får nå internasjonal oppmerksomhet.

Ny behandling for hjerneslag
Forskningsstudien sammenligner to medikamenter i trombolysebehandling, og Sykehuset Telemark har bidratt med om lag ti prosent av pasientene i studien.

Studien ledes av Haukeland universitetssykehus, og de første resultatene vil bli publisert under en stor internasjonal konferanse om hjerneslag som blir arrangert i Praha denne uka.

Overlege ved Sykehuset Telemark, Håkon Tobro, er også i gang med et nytt prosjekt med utgangspunkt i den samme studien. Dette prosjektet går ut på å kombinere ultralyd og trombolyse, og de foreløpige resultatene er lovende.

Metoden som testet ut kalles kontrastforsterket sonotrombolyse, og ved å kombinere ultralyd, mikroboblekontrast og trombolyse kan flere få oppløst blodproppen i hjernen akutt.

Overlege Håkon Tobro står i spissen for forskningen ved Sykehuset Telemark, og han er også i gang med en doktorgrad på akutt hjerneslagbehandling. Går alt etter planen, skal sonolysestudien gi sikker kunnskap om den nye metoden om tre års tid.

– Hvis vår studie bekrefter resultatene i tidligere studier og den innføres som standardbehandling, kan det redde liv, og bidra til at flere pasienter får redusert funksjonstap etter slaget, sier Tobro.

Avdelingsleder Gro Aasland er glad for at sykehuset får være med på den nye slagforskningen.
– Først og fremst er vi stolte av å bidra til resultater som blir lagt fram på en stor og anerkjent konferanse. Og dersom sonolyse-behandlingen virker slik tidligere studier kan tyde på, kan vi kanskje i fremtiden behandle pasienter i transport på vei til sykehuset, sier Aasland.
Hun mener at dette kan åpne for at også mindre sykehus kan gi avansert slagbehandling.