HELSENORGE

Ny super- 3 T-MR gir bedre bildediagnostikk

For et år siden ble en ny MR maskin satt i drift ved Sykehuset Telemark. Nå skal en ny supermaskin til et tredvetalls millioner settes i drift. Det øker kapasiteten på MR-undersøkelser. Her har etterspørselen økt mye- særlig det siste året.

– På Medisinsk Serviceklinikk vet vi at god bildediagnostikk er en forutsetning for god behandling. Med en 3 tesla-MR-maskin har vi fått et redskap for best mulig bildediagnostikk. Takk til prosjektleder Gunnar Ringdal og hans prosjektgruppe for vel gjennomført jobb nok en gang. Dette er de den tredje MR-maskinen vi har en offisiell åpning for, sa en blid klinikksjef Henrik Høyvik, før han klippet snoren.

–Maskinen har en større feltstyrke enn de to øvrige 1,5 Tesla- maskinene som allerede er i full drift. I første omgang vil nok onkologi og nevrologi bli prioritert for 3T -diagnostikk hos oss. Det passer godt med at vi om få år får etablering av et Strålesenter for Telemark og Vestfold, sier Ringdal.  

Han viser til enorm pågang for å få tatt MR-undersøkelser, en økning som av ulike årsaker har vært spesielt stor det siste året. Når ventetiden samtidig er stabil tar Ringdal det som et tegn på at MR-kapasiteten har økt ved sykehuset. Og nå øker den enda mer. To ekstra radiografer og økt radiologkapasitet må til for å matche den nye maskinparken. De siste maskinene er en stor-investering på et 40-talls millioner, inklusiv byggekostnader. 

Som representant for klinikerne forklarte overlege i nevrologi Heidi Øyen Flemmen, hvorfor klinikerne er så glad for en MR med en feltstyrke på 3 Tesla ved Sykehuset Telemark. Nevrologene behandler blant annet MS-pasienter som ofte har behov for MR-diagnostikk. Den nye MR-maskinen gir bedre bilder som resulterer i bedre billeddiagnostikk. Det gir igjen grunnlag for bedre mulighet til å evaluere effekten av behandlingen. En 3 Tesla kan gi bedre oppfølging og behandling for pasientene ved mange tilstander, især innen onkologi. (Onkologi er læren og kunnskapen om kreftsykdommer)
–  Med 3T vil vi også kunne levere bedre MR-bilder til andre sykehus. I tillegg er den viktig for å kunne delta i klinisk forskning. Først og fremst er vi glade fordi bedre bildediagnostikk fører til at vi kan gi bedre tjenester til pasientene våre, sa Heidi Flemmen som gratulerte på vegne av klinikerne.