HELSENORGE

Nye avanserte operasjonsbord

Sykehuset Telemark har investert i fem nye operasjonsbord i Skien. – Dette en veldig positiv nyhet, sier operasjonssykepleier Ine Evensen.

Bordene gir fordeler både for pasienten og operasjonsteamet.

–Bordene gir mulighet for å gjennomlyse pasienten, og bordene har meget gode bevegelsesmuligheter under inngrep som krever det. Det er også gunstig at de nye bordene tåler tyngre pasienter enn de gamle, sier avdelingsingeniør Trond Halvorsen i Avdeling for medisinskteknisk teknologi.  

Det er også kjøpt inn nytt strekkbord som benyttes til alle pasienter med lårhalsbrudd. Bordet gir ortopedene gode arbeidsforhold under inngrepet, samtidig som pasienten ligger mer behagelig enn før. 

Ine Evensen setter stor pris på at det i denne runden også er kjøpt inn mye nytt leiringsutstyr. Dette utstyret gjør at pasienten kan legges i riktig posisjon ut fra inngrepets art. Samtidig bidrar det til at leiringsskader forebygges. 
Hver operasjonsstue har dessuten fått egen leiringstralle med utstyr.  Det gjør at de ansatte bruker mindre tid på å lete etter egnet utstyr.