Nye dialysemaskiner til sykehuset

Sykehuset Telemark har kjøpt 14 nye dialysemaskiner til Rjukan, Notodden og Kragerø. Det betyr at alle maskinene i Telemark er topp moderne, og dette sikrer lik behandling til alle som har behov for dialyse.

– De ansatte er veldig fornøyd med å få nye dialysemaskiner. Det har vært en del driftsproblemer med de eldste maskinene – noe som har ført til mye nedetid, sier avdelingsingeniør Kenneth Stulen i Seksjon for medisinsk teknologi.

Han er glad for at utstyrsbudsjettet ved sykehuset har økt, og at det er satt av 74 millioner kroner til medisinskteknisk utstyr i år.

De nye maskinene på Notodden, Kragerø og Rjukan har kostet til sammen 1,2 millioner kroner. Notodden har fått fire, Kragerø har fått seks og Rjukan har fått fire nye maskiner. Tidligere er det skiftet ut 24 dialysemaskiner i Skien.

– Felles utstyrspark betyr at dialyseavdelingene kan tilby lik behandling. Opplæring og ferieavvikling blir også enklere, og det blir uproblematisk for ansatte å flytte mellom dialyseavdelingene, sier Stulen.