HELSENORGE

Nytt akuttmottak og overvåking på Notodden

Nå er akuttmottaket og overvåkingen (FOVA) ved Notodden sykehus samlet på ett plan. – Dette legger til rette for enda bedre pasientbehandling, sier fagsykepleier Nina Pettersen.

For tre år siden ble akuttmottaket på Notodden sykehus flyttet til første etasje, men overvåkingen ble værende igjen i etasjen over. For noen måneder siden bevilget Helse Sør-Øst tolv millioner kroner slik at avdelingene igjen kunne samles på samme plan.

– Nå kan vi utnytte ressurser og personell på en bedre måte. Det sikrer behandlingen for de mest alvorlig syke pasientene, sier helsesekretær Anita Løkka. Hun synes det er flott at sykehuset også har fått et eget smitterom.

Seksjonsleder Ingvild Christensen sier at ombyggingen styrker Notodden sykehus.
– Vi kan gi enda raskere behandling til akutt dårlige pasienter. De nye lokalene gjør at pasienter slipper unødvendig transport inne på sykehuset, og nå får de rask tilgang på personell med riktig kompetanse, sier Christensen.

Hun innrømmer at ombyggingsperioden har vært krevende, men skryter av de ansattes tålmodighet og gode samarbeid.
– Dette er en løsning vi har ønsket oss, sier Christensen.