HELSENORGE

Nytt flåttkart viser hvor smittetilfellene er flest

Sykehuset Telemark har laget et kart over områder der man er mest eksponert for skogflåttencefalitt (TBE-viruset). 

Skogflåttencefalitt forårsakes av Tick-borne encephalitis (TBE)-virus som smitter via infisert flått. I Norge er sykdommen kun påvist etter smitte i Agder, Vestfold og Telemark med tilgrensende områder. Antall personer smittet med skogflåttencefalitt  har flerdoblet seg de siste årene. Tidligere år har det dreit seg om et sted mellom 10-15  pasienter årlig, men i 2021 var tallet totalt over 70.

Hilde Kristin Skudal

Hilde Kristin Skudal

- Vi har sett et økende antall pasienter som får skogflåttencefalitt.  Vi trenger mer kunnskap om denne sykdommen, forteller Hilde Kristin Skudal, ansvarlig for flåttstudien og stipendiat ved Sykehuset Telemark. Studien er et samarbeid med Sykehuset Telemark, Sykehuset i Vestfold og Sørlandet sykehus. 25-30 prosent av pasientene som blir smittet med TBE-viruset får affeksjon av hjernen og de kan bli veldig syke. 
- Det er viktig å beskrive hvordan de norske pasientenes sykdomsforløp er. Dette er en pågående studie og vi vil inkludere pasienter til og med 2022, sier Skudal. 


Forskjellige sykdomsforløp
Europeiske studier viser at pasientene oftest har et todelt sykdomsbilde. De får først influensaplager, deretter blir mange bedre i opptil en uke, før de utvikler hjernebetennelse med mer alvorlige symptomer som krever sykehusinnleggelse. Studien viser at mange av de norske pasientene har et annet sykdomsforløp. På pasientene i Agder, Vestfold og Telemark har man derimot sett at mange nordmenn ikke får dette klassiske todelte sykdomsforløpet med mildere symptomer først. 
– Vi ser at pasientene her i mindre grad har dette todelte forløpet. I større grad får de feber og blir sykere til de blir innlagt på sykehus, forklarer Skudal. 

Et slikt sykdomsforløp har større risiko for å gi mer restplager senere i livet, viser tidligere studier. Opp mot 50 prosent av de som er innlagt, får restplager. 
–  Noen blir veldig syke og får varige plager. Det kan dreie seg om helt friske personer som blir veldig dårlige. Mange klarer ikke å seg komme tilbake i jobb, eller må jobbe redusert.Flest i Porsgrunn

Sykehuset Telemark har laget et kart over områder der man er mest eksponert for TBE-viruset. Det er her smittetilfellene fra studien er registrert. Det er områdene langs kysten av Vestfold og Telemark og Agder hvor det er flest smittetilfeller med TBE-virus. 
- Er det et sted som peker seg hvor det er funnet flere tilfeller enn andre?

- Vi ser faktisk at de fleste tilfellene i vår studie har vært langs kysten i Porsgrunn, sier Skudal.